Årets Körledare

KÖRSAM utser varje år ”Årets körledare.” Enskilda personer, körer eller förbund inom KÖRSAM kan föreslå namn på mottagare av utmärkelsen.


Läs mera om utmärkelsen
Tidigare pristagare

Anders Eby Årets körledare 2010

Anders Eby, Årets körledare 2010
Foto: Anders Wånell

KÖRSAM har utsett Anders Eby till Årets körledare 2010.

Anders Eby studerade vid Musikhögskolan i Stockholm 1972-77 med vidarestudier i dirigering i Italien, Frankrike och USA. Han är verksam som dirigent, pedagog och kyrkomusiker med Stockholm som bas - 1972-2001 kyrkomusiker i S:t Johannes kyrka;  från 2002 i Adolf Fredriks kyrka.

Han har genom åren regelbundet anlitats som lärare i kördirigering vid olika musikhögskolor, vid kurser på alla nivåer i Sverige och utomlands, och som jurymedlem vid internationella festivaler.

Förutom alla gästdirigeringsuppdrag har Anders Eby tidigare varit ledare för Johannes Ungdomskör 1977-1987, Uppsala Akademiska Kammarkör 1974-1983 och Pro Coro Canada, Edmonton 1988-1992.

Åren 1994-2009 innehade han professuren i kördirigering och körsång vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm - med direktansvar för kördirigenternas diplomutbildning (numera master) inkl. Kungl. Musikhögskolans Vokalensemble samt ledarskapet för Musikhögskolans Kammarkör.
Hösten 2009 tjänstgjorde han som gästprofessor i kördirigering vid Musikhögskolan i Piteå.

Redan 1970 påbörjade han arbetet med vad som senare kom att utvecklas till Mikaeli kammarkör; den ensemble som genom åren varit hans "eget" instrument.Prismotiveringen lyder:

Årets körledare 2010

Står i musikens tjänst och har sökandet efter det musikaliskt intressanta som mål och drivkraft.
Är en mycket skicklig och erfaren dirigent som studerat både för Eric Ericson och Sixten Ehrling.
Är ofta anlitad som föreläsare, pedagog och jurymedlem i kör- och kördirigeringstävlingar i Sverige och utomlands.

Med 40-årsjubilerande Mikaeli kammarkör tar sig Årets körledare an såväl folkliga visor som stora nutida körverk och barockens och romantikens mässor, passioner och rekvier, ibland tillsammans med orkester men oftast och mycket gärna med enbart röster, a cappella.
   
Långsiktighet, uthållighet och kvalitet präglade hans tid som professor i kördirigering och körsång på Kungliga Musikhögskolan 1994-2009. Hans pedagogiska insatser där och hans engagemang för att utveckla utbildningen av kördirigenter har varit av stor betydelse för körlivet i Sverige men det har också lockat ett stort antal utländska studenter. Idag känner "hela världen" till den höga nivån på kördirigentutbildningen på Kungliga Musikhögskolan.

KÖRSAM:s Samråd har beslutat att utmärkelsen Årets Körledare 2010 tilldelas Anders Eby.

Priset delades ut i Eric Ericsonhalllen i Stockholm vid Eric Ericson-dagen den 24 oktober 2010.

upp

Om utmärkelsen

KÖRSAM utser varje år ”Årets körledare.” Enskilda personer, körer eller förbund inom KÖRSAM kan föreslå namn på mottagare av utmärkelsen.

Förslag inför kommande år ska tillställas KÖRSAM:s kansli före kalenderårets slut. Information om utmärkelsen samt blankett för att lämna förslag kan erhållas från KÖRSAM:s kansli, E-post kansli@korsam.se eller laddas ner som pdf-fil.

Svenskt Körmusikråd bereder därefter ärendet och kompletterar listan, om de så önskar, med ytterligare namn och rangordnar de föreslagna. Körmusikrådet lämnar sitt förslag till KÖRSAM:s Samråd före februari månads utgång. Samrådet beslutar i ärendet före maj månads utgång.

Utmärkelsen utannonseras under oktober månad på det sätt KÖRSAM:s styrelse finner lämpligt.

Till årets körledare kan utses en person

- som under året som körledare genomfört konserter eller projekt som haft stort lokalt genomslag och främjat körsången,

och/eller

- som under lång tid verkat med flera ensembler, på hög konstnärlig nivå,

och/eller

- som har arbetat både som körledare och i regionala eller nationella organisationer som främjat körsången i Sverige,

och/eller

- som har arbetat som körledare och pedagog och därigenom främjat körsången i Sverige,

och/eller

 

- som arbetar med att förnya och utveckla körsången,

 

och/eller

 

- som tagit kören till en hög konstnärlig nivå utifrån dess förutsättningar.

Utmärkelsen kan endast tilldelas en enskild person och kan ej delas.

Då Årets körledare utses skall en jämn könsfördelning och geografisk spridning genom åren eftersträvas.

upp


Årets Körledare 1986 - 2010
2010 Anders Eby, Stockholm
2009 Cecilia Rydinger Alin, Stockholm
2008 Lone Larsen, Stockholm
2007 Ingemar Månsson, Lund
2006 Karin Eklundh, Uppsala
2006 Jubileumspris till Kjell Lönnå, Sundsvall
2005 Gary Graden, Stockholm
2004 Kella Naeslund, Västerås
2003 Hans Lundgren, Linköping
2002 Stefan Parkman, Uppsala
2001 Solvieg Ågren, Örebro
2000 Fred Sjöberg, Örebro
1999 Erik Westberg, Piteå
1998 Agneta Sköld, Västerås
1997 Johan Magnus Sjöberg, Lund
1996 Gustaf Sjökvist, Stockholm
1995 Dan-Olof Stenlund, Malmö
1994 Anders Öhrwall, Stockholm
1993 Robert Sund, Uppsala
1992 Lars Smedlund och kören Amanda, Göteborg
1991 Eva Bohlin, Lund
1990 Christian Ljunggren, Stockholm
1989 Anders Lindström, Rättvik
1988 Gunnar Eriksson, Göteborg
1987 Gösta Ohlin, Göteborg
1986 Bo Johansson, Stockholm
1986 Specialpris till Eric Ericson, Stockholm

upp