KÖRFORUMKörforum, den årliga januarikonferensen där det svenska körlivet diskuteras, nyheter presenteras och viktiga frågor dryftas, gick i år av stapeln i Eric Ericson-hallen (fd Skeppsholmskyrkan) i Stockholm den 28-29 januari.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth medverkade, och Körforum 2011 hade samlat ca 130 deltagare från hela landet.


Nästa Körforum arrangeras i Uppsala den 27-28 januari 2012 av Uppsala universitets Körcentrum.


Mera info om Körforum finns på Körforums egen webbplats www.korforum.se