Länkar

(uppdaterad 2011-03-01 )

Medlemsförbund

Föreningen Sveriges körledare (FSK)

KFUK-KFUM:s sångarförbund

Pueri Cantores Sverige

Svenska Arbetarsångarförbundet

Svenska Baptisternas Sångarförbund

Svenska Missionskyrkans Sångarförbund

Sveriges kyrkosångsförbund

Sveriges Körförbund

UNGiKÖR

 

 

Övrigt

ax, Amatörkulturens samrådsgrupp

Barnkörveckan på Fårö

Barn och Sång

Choral Finland (se SULASOL nedan)

ChoralNet, stor internationell kör-portal

DAKU, dansk Amatørkor Union
(ingår sedan 2009 i Dansk Amatørmusik).

Eric Ericsonhallen / Eric Ericson International Choral Centre / Eric Ericson Award

European Choral Association - Europa Cantat Europeisk körfederation som anordnar körfestivaler runt om i Europa

Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF)

Ideell kulturallians, nätverk för kulturlivets ideella organisationer

IFCM International Federation for Choral Music, den internationella körfederationen

IFCM:s World Symposium 2011 IFCM håller ett världssymposium vart tredje år. Nästa gång äger det rum i Puerto Madryn, Argentina

Interkultur arrangerar bl a körfestivaler runt om i världen

Konsertguiden En mötesplats för publik, arrangörer och artister från hela landet, med möjligheter att söka efter t ex körkonserter

Kulturdepartementet

Kulturkontakt Nord Kontaktpunkt i Helsingfors för det nordiska kultursamarbetet

Körcentrum Syd

Körforum

Körstämman i Skinnskatteberg

Lunds internationella körfestival

Musica, en internationell databas över körmusik med mer än 150 000 titlar

Musik i Norden (f.d SAMNAM), samarbetsorgan för amatörmusikorganisationer i Norden

NORBUSAM, Nordiskt barn- och ungdomskörsamarbete, en sammanslutning av de nordiska ländernas barn- och ungdomskörorganisationer

NORBUSANG Nordisk körfestival som nästa gång anordnas i Danmark 1 - 5 juni 2011

Nordisk Korforum, Paraplyorganisation för kör-organisationer i de nodiska länderna.

Norges Korforbund

Rikskonserter (upphörde med sin verksamhet den 1 januari 2011)

Statens kulturråd

SULASOL, Finlands amatörkör- och musikförbund

Uppsala universitets Körcentrum
Körcentrum har också en sida om hur man bygger upp ett körarkiv


Saknar du någon länk eller har du ett tips på en bra länk, så skicka ett E-mail till KÖRSAM:s kansli.