Välkommen till KÖRSAM, samrådsorgan för svenskt körliv!

Här finns bland annat info om 

  • KÖRSAM och dess medlemsorganisationer
  • Svenskt Körmusikråd, KÖRSAM:s expertgrupp i körfrågor
  • KÖRSAM:s Samråd, styrelse och kansli
  • Utmärkelsen Årets körledare
  • Den årliga konferensen Körforum
  • KÖRSAM:s digitala nyhetsbrev